ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

Sektörel Bilgi & Haberler

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

Günümüz değişen ve gelişen şartlarında ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi bilgi varlıklarını yönetme ve korumada yardımcı olmaktadır. Kuruluşların faaliyetleri devamı için büyük önem taşıyan ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereksinimleri tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standart olma özelliğine sahiptir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, yeterli ve orantılı güvelik denetimleri seçilmesini sağlamak için tasarlanmakla birlikte şirketlerin finansal verilerini, fikri mülkiyetlerini ve hassas müşteri bilgilerini korumalarını sağlayan uluslararası bir çerçevedir. Kurumların risk yönetim ve risk işleme planlarını, görev ve sorumlulukları, iş devamlılığı planlarını, acil durum olay yönetimi prosedürleri hazırlanmasını ve uygulamada kayıtlarını tutmasını gerekli tutmaktadır. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminde kurum tüm faaliyetleri kapsayan bir bilgi güvenliği politikası hazırlayarak personelini bilgi güvenliği ve tehditler hakkında bilinçlendirmelidir. Böylece bu durum bilgi varlıklarının korunmasına ve ilgili taraflara bilhassa müşterilere güven vermeye sebebiyet verecektir. Seçilen kontrol hedeflerinin ölçülmesi ve kontrollerin amaca uygunluğu ve performansın sürekli takip edildiği ISO 270001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, yönetimin desteği ve personelin katılımıyla başarıya ulaşabilir. ISO 27001 sayesinde şirketler risklerini tanımlayarak gizli bilgileriyle ilgili riskleri kontrol altında tutabilir. Bilgi güvenliği yönetim sistemi ile ayrıca güvenlik önemlerini de yerine getirirler.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurma aşamaları; varlıkların sınıflandırılması, gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik kriterlerine göre varlıkların değerlendirilmesi, risk analizi ve bu çıktılara göre uygulanacak kontrolleri sağlamak, dokümantasyon oluşturma ve kontrolleri uygulama, iç tetkik yaparak kayıtları tutma, yönetimin bu kayıtları gözden geçirmesi ve belgelendirmedir. İşinizin saygınlığını ve şirket itibarınızı korumak, müşterilerinize güven vererek işinize değer katmak için ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi hem bugün hem de gelecek için uyguladığınız yöntemleri sürekli olarak incelemenizi sağlayabilmektedir.